NJO-lidmaatschap

Na een geslaagde auditie en deelname aan minimaal één NJO-project worden kandidaten officieel lid van het Nationaal Jeugdorkest. Het lidmaatschap duurt maximaal twee jaar, ingaande op 1 januari voor leden die in het voorafgaande najaar auditie hebben gedaan of 1 juli voor leden die in het voorafgaande voorjaar auditie hebben gedaan.

NJO-leden hoeven geen auditie te doen voor nieuwe NJO-projecten en krijgen voorrang bij deelname. Zij moeten zich echter wél voor elk project opnieuw inschrijven. Ook is het zo dat NJO-leden die (weer) (co-)aanvoerder willen worden opnieuw auditie moeten doen. Het gaat daarbij om de posities van aanvoerder en co-aanvoerder strijkers, eerste blazers, eerste harp, pauken, bastrombone, tuba en piano. Als het repertoire van een project speciale vaardigheden of solo's voor andere (bij-)instrumenten vereist, kan het NJO besluiten om ook voor deze instrumenten audities te houden. Deadlines voor aanmelding voor NJO-leden zijn altijd dezelfde als voor niet-NJO-leden.

Zowel auditanten als NJO-leden die willen deelnemen aan een volgend project moeten zich aanmelden via de persoonlijke NJO-portal.

Audities voor (co-)aanvoerdersfuncties of solo's tijdens het lidmaatschap verlengen het NJO-lidmaatschap niet automatisch. Alle NJO-leden moeten hun lidmaatschap na twee jaar verlengen door zich aan te melden en opnieuw auditie te doen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de vereisten voor lidmaatschap (inclusief de leeftijdsgrens).

NJO-leden aanvaarden bij aanmelding de regels en voorschriften voor audities en lidmaatschap. Lees het NJO auditie- en deelnamereglement zorgvuldig door voordat je akkoord gaat.

NJO-projecten en lidmaatschapsrechten

NJO-leden kunnen allereerst deelnemen aan NJO-symfonieorkestprojecten die twee keer per jaar plaatsvinden, zoals de NJO Wintertournee en de NJO Zomertournee. Daarnaast kunnen NJO-leden deelnemen aan projecten van andere aard (ensembles, kleine orkesten, opera) die worden geprogrammeerd tijdens de Muziekzomer Gelderland. Deelname is uiteraard afhankelijk van de instrumentatie van de projecten.

Alle NJO-leden die willen deelnemen aan een volgend project moeten zich registreren en aanmelden via hun persoonlijke NJO-portal, waarbij ze hun voorkeuren voor een positie aangeven en bevestigen dat ze volledig beschikbaar zijn om deel te nemen.

Daarnaast kunnen NJO-leden ook worden geselecteerd voor andere projecten, zoals NJO-kamerorkestprojecten, Jong Metropole-projecten, NJO-operaprojecten, NJO-ensembleprojecten, MusXchange (het uitwisselingsprogramma van verschillende Europese jeugdorkesten), professionele NJO-projecten in samenwerking met organisaties zoals de professionele Nederlandse orkesten en operahuizen en professionele NJO-concerten voor NJO-sponsors en relaties. Voor deze laatste twee typen projecten krijgen leden van het NJO soms een vergoeding. Deelname aan de professionele projecten is in principe alleen mogelijk op uitnodiging. Houd er rekening mee dat deelnemers aan Jong Metropole-projecten niet automatisch lid worden van het NJO. Ze worden lid van Jong Metropole.

Leden die hebben deelgenomen aan een project krijgen een voorkeursstatus voor het volgende project. Deelname aan een project is niet verplicht, maar als een lid besluit één of meerdere projecten over te slaan verliest hij/zij zijn/haar voorkeurspositie, hoewel hij/zij natuurlijk wel lid blijft, met alle voordelen van dien. Leden die een instrument bespelen dat minder vaak in een orkest wordt gebruikt, zoals saxofoon en euphonium, behouden hun voorkeursstatus tot het volgende project waarin hun instrument nodig is.

Lidmaatschapskosten

Het NJO houdt de deelnamekosten aan NJO-projecten zo laag mogelijk. Deelname aan NJO-projecten is daarom gratis, met uitzondering van de NJO Zomertournee waarvoor musici bij een buitenlandse tournee een bijdrage betalen.

Reizen met het volledige orkest tijdens NJO-projecten wordt georganiseerd en betaald door het NJO en wordt deels vergoed door deze verplichte contributie van de deelnemers. Kosten voor coaching, concerten en accommodatie (inclusief maaltijden) worden door het NJO betaald voor de duur van het NJO-project.

We zijn dankbaar dat we kunnen vertrouwen op bijdragen van sponsors, fondsen, overheden en Vrienden om gratis of goedkope NJO-projecten voor alle NJO-leden te garanderen.

Reiskosten

Deelnemers dienen de reiskosten van en naar de plaats(en) waar een project plaatsvindt te betalen. Het NJO organiseert en betaalt alle reiskosten tijdens NJO-projecten (mits deze reizen projectgerelateerd zijn), met uitzondering van de reiskosten naar de projectlocatie bij aanvang van het project (in de meeste gevallen Apeldoorn) en vanaf de projectlocatie op de laatste dag (meestal de locatie van het laatste concert of de bestemming op de laatste tourneedag) naar je huisadres. De internationale Zomertournee start en eindigt altijd in Nederland. Deze reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer. Reizen met de auto worden alleen vergoed na overleg met de orkestmanager, en alleen bij reizen met meer dan één deelnemer per auto.

Repetitielocatie en accommodatie

Repetities voor NJO-projecten vinden normaal gesproken plaats in Apeldoorn, met overnachting in Stayokay Apeldoorn. Accommodaties en repetitielocaties kunnen per project verschillen. Raadpleeg Programma & planning voor details.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.