NJO-lidmaatschap

Na een geslaagde auditie en deelname aan minimaal één NJO-project worden kandidaten officieel lid van het Nationaal Jeugdorkest.

Het lidmaatschap voor strijkers duurt maximaal twee jaar ingaande op 1 januari voor leden die in het voorafgaande najaar auditie hebben gedaan of 1 juli voor leden die in het voorafgaande voorjaar auditie hebben gedaan.

N.B. Voor blazers, slagwerkers, harpisten en pianisten die vanaf 1 januari 2024 lid worden geldt een maximale lidmaatschapsperiode van maximaal één jaar.

 

  • NJO-leden hoeven geen auditie te doen voor een tutti vacature in NJO-projecten en krijgen voorrang bij deelname, maar moeten zich wel tijdig als deelnemer aanmelden via de NJO-portal.
  • NJO-leden die (weer) (plaatsvervangend) aanvoerder willen worden, of een solo-instrument bespelen, moeten zich opnieuw aanmelden en auditeren voor projecten. Het gaat daarbij om deze posities: Aanvoerders en plaatsvervangend aanvoerders strijkers, aanvoerders blazers, bastrombone, tuba, pauken, aanvoerder slagwerk, harp en piano.
  • Als het repertoire van een project speciale vaardigheden of solo's voor andere (bij-)instrumenten vereist, kan het NJO besluiten om ook voor deze instrumenten audities te houden.
  • Deadlines voor aanmelding voor NJO-leden zijn altijd dezelfde als voor niet-NJO-leden.
  • Een nieuwe lidmaatschapsperiode gaat pas in na een succesvolle auditie vóór cq. deelname aan een NJO-project na het aflopen van de vorige periode, op voorwaarde dat is voldaan aan de vereisten voor lidmaatschap (inclusief de leeftijdsgrens).
  • NJO-leden aanvaarden bij aanmelding de regels en voorschriften voor audities en lidmaatschap. Lees het NJO auditie- en deelnamereglement zorgvuldig door voordat je akkoord gaat.

 

NJO-projecten en lidmaatschapsrechten

NJO-leden kunnen allereerst deelnemen aan NJO-symfonieorkestprojecten die twee keer per jaar plaatsvinden, zoals de NJO Wintertournee en de NJO Zomertournee. Daarnaast kunnen NJO-leden deelnemen aan projecten van andere aard (ensembles, kleine orkesten, opera) die worden geprogrammeerd tijdens de Muziekzomer Gelderland. Deelname is uiteraard afhankelijk van de instrumentatie van de projecten.

Alle NJO-leden die willen deelnemen aan een volgend project moeten zich registreren en aanmelden via hun persoonlijke NJO-portal, waarbij ze hun voorkeuren voor een positie aangeven en bevestigen dat ze volledig beschikbaar zijn om deel te nemen.

Daarnaast kunnen NJO-leden ook worden geselecteerd voor andere projecten, zoals NJO-kamerorkestprojecten, Jong Metropole-projecten, NJO-operaprojecten, NJO-ensembleprojecten, MusXchange (het uitwisselingsprogramma van verschillende Europese jeugdorkesten), professionele NJO-projecten in samenwerking met organisaties zoals de professionele Nederlandse orkesten en operahuizen en professionele NJO-concerten voor NJO-sponsors en relaties. Voor deze laatste twee typen projecten krijgen leden van het NJO soms een vergoeding. Deelname aan de professionele projecten is in principe alleen mogelijk op uitnodiging. Houd er rekening mee dat deelnemers aan Jong Metropole-projecten niet automatisch lid worden van het NJO. Ze worden lid van Jong Metropole.

Leden die hebben deelgenomen aan een project krijgen een voorkeursstatus voor het volgende project. Deelname aan een project is niet verplicht, maar als een lid besluit één of meerdere projecten over te slaan verliest hij/zij zijn/haar voorkeurspositie, hoewel hij/zij natuurlijk wel lid blijft, met alle voordelen van dien. Leden die een instrument bespelen dat minder vaak in een orkest wordt gebruikt, zoals saxofoon en euphonium, behouden hun voorkeursstatus tot het volgende project waarin hun instrument nodig is.

Lidmaatschapskosten

Aan het lidmaatschap van het NJO zijn geen kosten verbonden. Voor deelname aan audities en projecten wordt geen eigen bijdrage van de musici gevraagd. Alleen de reiskosten vanuit de woonplaats van de deelnemer naar het project en terug zijn voor eigen rekening. 

Het NJO regelt en betaalt het transport en de accommodatie (inclusief maaltijden) tijdens projecten zoals concertreizen. We zijn dankbaar dat we kunnen vertrouwen op bijdragen van sponsors, fondsen, overheden en Vrienden om de deelname aan NJO - projecten zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Reiskosten

Deelnemers dienen de reiskosten van en naar de plaats(en) waar een project plaatsvindt te betalen. Het NJO organiseert en betaalt alle reiskosten tijdens NJO-projecten (mits deze reizen projectgerelateerd zijn), met uitzondering van de reiskosten naar de projectlocatie bij aanvang van het project (in de meeste gevallen Apeldoorn) en vanaf de projectlocatie op de laatste dag (meestal de locatie van het laatste concert of de bestemming op de laatste tourneedag) naar het huisadres. De internationale zomertournee start en eindigt altijd in Nederland. Deze reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer. Reizen met de auto worden alleen vergoed na overleg met de orkestmanager, en alleen bij reizen met meer dan één deelnemer per auto.

Repetitielocatie en accommodatie

Repetities voor NJO-projecten vinden normaal gesproken plaats in Apeldoorn, met overnachting in Stayokay Apeldoorn. Accommodaties en repetitielocaties kunnen per project verschillen. Raadpleeg Programma & planning voor details.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.