Steun ons

De vele activiteiten van het Nationaal Jeugdorkest (NJO) zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van overheden, fondsen, sponsors, de Vrienden van de NJON en samenwerkingspartners. Ook particulieren kunnen ons steunen door een donatie te doen. Elke donatie komt ten goede aan het Nationaal Jeugdorkest via Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON), de organisatie achter het NJO.

Doneren

Het Nationaal Jeugdorkest is blij met elke vrijwillige donatie! Doneren kan eenvoudig via onderstaande doneerknop. Deze donatie komt binnen op de rekening van Stichting NJON en zal worden bestemd voor het NJO. 

Doneer


Doneren kan ook door een bedrag over te maken naar NL 90 INGB 0004 5442 08 t.n.v. Stichting NJON onder vermelding van 'Donatie NJO' *. De NJON zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor een donatie fiscaal aftrekbaar is. Je vindt meer informatie hierover op de ANBI-pagina van de NJON. Lees ook onze pagina over schenken en nalaten.

Organisaties die ons steunen

Naast de inkomsten uit kaartverkoop voor de concerten en evenementen die we organiseren, zijn we zeer dankbaar voor de financiële steun van een groot aantal partijen. Bekijk welke dat zijn op de volgende pagina’s:


Samenwerkingspartners

Wij werken daarnaast, soms al jarenlang, samen met diverse partners die de Muziekzomer Gelderland, de NJO Wintertournees en speciale projecten mede mogelijk maken. Samen met hen ontwikkelen wij de vele producties voor en met onze musici en zijn we in staat grensverleggende voorstellingen te maken voor een breed geïnteresseerd publiek. Van onschatbare waarde zijn onze vrijwilligers, die ongelofelijk veel werk verrichten achter de schermen tijdens met name de Muziekzomer Gelderland. Lees meer over onze partners en vrijwilligers op onderstaande pagina’s:


Specifieke informatie over de steun die wij ontvangen voor de Muziekzomer Gelderland is te vinden op www.muziekzomer.nl/steun-ons.

*) Doneren aan Stichting NJON kan ook door 'Donatie NJON' te vermelden. De donatie komt dan ten goede aan alle activiteiten van de NJON. Voor meer informatie daarover zie de pagina Orkesten en Muziekzomer op de website van de NJON.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.