Privacy- en Cookieverklaring

Deze Privacy- en Cookieverklaring is van toepassing op bezoekers van de websites die Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (hierna te noemen NJON) in beheer heeft. Deze websites zijn www.njon.nl, www.njo.nl, www.jeugdorkest.nl, www.muziekzomer.nl en www.jongmetropole.nl. NJON, gevestigd aan Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen kun je contact opnemen met Anne Borgijink-Pagnier, te bereiken via info njon.nl of 055-5791221.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We hechten bij NJON erg aan je privacy en verzamelen zo min mogelijk of geanonimiseerde persoonsgegevens. Door alleen informatie te verzamelen die we nodig hebben voor het functioneren van de websites en voor het verlenen van onze diensten en door waar nodig toestemming te vragen voor de persoonsgegevens die we opslaan, voldoen we aan de richtlijnen zoals die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn opgesteld.

Zodra je onze websites bezoekt plaatsen we cookies. Meer informatie over cookies op onze websites vind je verderop in deze verklaring onder het kopje ‘Cookies’.

Zodra je gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden via onze websites, zoals de aanschaf van kaarten of aanmelding voor een concert of evenement, maar ook als je je aanmeldt voor een auditie of nieuwsbrief, verzamelen we persoonsgegevens. We letten er daarbij op dat we niet meer informatie verzamelen dan nodig. Bij gebruikmaking van de dienstverlening die we via onze websites aanbieden vragen we je om akkoord te gaan met de voor die dienst(en) geldende voorwaarden. Daarin staat alle informatie over gebruik van persoonsgegevens voor de dienst die je bij ons afneemt. Ben je jonger dan 16 jaar, dan is het belangrijk dat je toestemming vraagt aan je ouders voor het gebruik van onze websites en diensten.

Bescherming van je gegevens

NJON neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook dragen we er zorg voor dat de communicatie tussen onze websites en andere systemen (bijvoorbeeld ons kaartverkoop- en betalingssysteem en de database van orkestleden) beveiligd plaatsvindt.

Delen van persoonsgegevens met derden

NJON verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld gegevens aan Yourticketprovider voor de afhandeling van je toegangsbewijs) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben zowel met de beheerder van ons Content Managenemt Systeem (CMS) van de websites, Ylab, als met de organisatie die onze kaartverkoop verzorgt, Yourticketprovider, een verwerkersovereenkomst gesloten die garandeert dat de persoonsgegevens die we nodig hebben voor o.a. de verkoop van toegangsbewijzen bij niemand anders terechtkomen dan bij NJON en dat deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan voor de aanschaf en afhandeling van toegangsbewijzen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door NJON. Ook heb je het recht bij ons een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens zoals die bij ons zijn opgeslagen in te zien, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak, ter bescherming van je privacy, in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. We wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Cookies

NJON gebruikt cookies op al haar websites. Het gaat in de eerste plaats om functionele en analytische cookies die wij nodig hebben om de websites te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij ook trackingcookies. Zie hieronder hoe wij de diverse typen cookies gebruiken.

Functionele en analytische cookies

Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat onze websites goed werken en om voorkeursinstellingen van bezoekers te onthouden. Zodra je start met het aanschaffen van een toegangsbewijs voor een van de concerten die op onze webpagina’s staan vermeld, plaatsen wij functionele cookies om te zorgen dat de concerten die je aanvinkt als favoriet en concerten die je in je winkelmandje plaatst daar blijven staan totdat je de betreffende website verlaat of afrekent. De informatie die wij zo krijgen is anoniem en schaadt je privacy niet. Wij vragen daarom geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Analytische cookies plaatsen we om bijvoorbeeld te kunnen zien welke pagina’s het meest bezocht worden, welke browser je gebruikt en of je eventueel foutmeldingen hebt gekregen. Hiermee kunnen we onze websites verbeteren. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke computer het bezoek plaatsvindt en we delen zo min mogelijk van die informatie met Google. We hebben hiertoe een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Hoe Google gegevens gebruikt wanneer je onze sites bezoekt is hier te vinden.

Het is mogelijk je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Trackingcookies

Wij plaatsen trackingcookies ten behoeve van onze marketing. Deze trackingcookies maken het voor ons mogelijk om de effectiviteit van onze online advertenties te testen, maar ze zorgen er ook voor dat als je een of meerdere van onze sites hebt bezocht je vaker advertenties voor NJON-concerten te zien krijgt. Wij adverteren voornamelijk via Google Ads, websites van partners en via Facebook. Via Google Analytics en Facebook bekijken we dan hoe we online ons publiek bereiken. Wij kunnen op deze manier geanonimiseerd achterhalen welke manier van adverteren voor ons effectief is. Google en Facebook koppelen informatie van je IP-adres aan leeftijd, geslacht, regio en interesses en koppelen die informatie dan geanonimiseerd aan jouw bezoek aan onze websites. Voor het plaatsen van deze trackingcookies vragen we toestemming zodra je onze websites bezoekt. De manier waarop Google Analytics gegevens verwerkt vind je hier; die van Google Ads vind je hier. Hoe Facebook-advertenties werken vind je hier.

Download hier de PDF-versie van deze Privacy- en Cookieverklaring.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.